Ở bài trước mình có chia sẻ về cách cài đặt, khởi tạo và chạy thử một docker container, bác nào muốn đọc lại thì link đây ạ: Cài đặt và sử dụng Docker

Hôm nay mình sẽ viết một file Dockerfile để build thử một cái image example xem nhé.

Format trong file:

# Comment
INSTRUCTION agruments

ở đây thì INSTRUCTION sẽ không phân biệt case-sensitive, nhưng để tốt nhất thì nên viết UPPERCASE cho dễ phân biệt enviroment variable nhé các bác.

Docker sẽ chạy lần lượt các lệnh trong file Dockerfile từ trên xuống, và một Dockerfile phải bắt đầu bằng enviroment variable FROM .  còn FROM là gì các bác đọc ở dưới nhé. :3

một vài enviroment variable hỗ trợ trong Dockerfile:

  • ADD # Dùng để copy các file, folder vào trong filesystem của image
  • COPY # Dùng để copy các file, folder vào trong filesystem của container
  • ENV # Dùng để đặt biến môi trường và sử dụng trong quá trình build image
  • EXPOSE # Dùng để chỉ định các port mà container sẽ lắng nghe khi đang chạy
  • FROM #  khởi tạo một build stage mới và đặt Base Image cho các instructions tiếp theo
  • LABEL # The LABEL instruction adds metadata to an image.
  • USER # sets the user name (or UID) and optionally the user group (or GID) to use when running the image and for any RUNCMD and ENTRYPOINT instructions that follow it in the Dockerfile
  • VOLUME # https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#volume
  • WORKDIR # https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#workdir

Đọc thêm về các enviroment variable:  https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#from

Các bác đọc hướng dẫn ở link trên kỹ mới làm tiếp được nhé, các bác thông cảm vì nó hơi dài nên mình dẫn link như vậy 😀

Bây giờ mình sẽ viết một docker image chứa wordpress nhé

to be continue…

Advertisements