Vĩnh Phi Blog

/* Lê Vĩnh Phi */

WAKE UP AT 6AM FOR 30 DAYS — September 24, 2018

WAKE UP AT 6AM FOR 30 DAYS

THỨC DẬY 6H SÁNG TRONG 30 NGÀY

Ngày 1: 6h chuông báo thức kêu, cảm giác cái chăn nặng 100kg đè cứng người xuống nệm, mặc dù hôm trước đã quyết tâm sáng dậy sớm, thể dục, ăn sáng, … mà đến sáng hôm nay vẫn phải delay lại 10 phút vì phải vật lộn với cái chăn : )) hơi failed tý nhưng cũng có kết quả là dậy sớm. Continue reading

Advertisements
Làm preload bằng CSS —
Javascript: Object và một vài methods hay với nó — July 18, 2018

Javascript: Object và một vài methods hay với nó

1. Object.freeze()

Method này giúp chúng ta đóng băng một object, không thể thêm, thay đổi, xóa, hay ghi đè lên object đang bị đóng băng. Khi thực hiện thay đổi object đó thì nó sẽ throw lỗi ở ​`strict mode`. Áp dụng Object.freeze trong trường hợp đảm bảo tính bất biến của một Object, Giúp mình có thể biết được Object đó đã có giá trị từ trước là những gì và nó không bị thay đổi trong suốt quá trình một ứng dụng chạy. An tâm trong việc code hơn Continue reading

Cài đặt và sử dụng Docker — June 27, 2018

Cài đặt và sử dụng Docker

1. Docker là gì?

Docker là open source dành cho các developer hoặc sysadmin build image, gửi image, và chạy image đó trên nhiều nơi khác nhau như trên windows, laptop, VPS, …

à, vậy Docker image là gì?

Docker image là một template bao gồm các required libraries, command cần thiết để có thể build một Docker container. Container này sẽ chạy dựa theo cấu hình đã được cài sẵn trong Docker image đó. Continue reading

Javascript: For-of loop, cú pháp mới trong ES6 — June 25, 2018
Javascript: Spread syntax (…) trong ES6 — June 19, 2018
Screen, Giữ tiến trình làm việc khi bạn tắt terminal — June 18, 2018

Screen, Giữ tiến trình làm việc khi bạn tắt terminal

Chào các bác, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bác một package khá hữu ích cho các bác trong việc quản lý, cài cắm server.

Trong trường hợp các bác đang cài một tiến trình gì đó chiếm kha khá thời gian và công ty của các bác thường xuyên rớt mạng? rớt mạng cái là tiến trình đang chạy mất tiêu luôn, không theo giõi được cái gì đang xảy ra nữa. :)) lỡ mà đang cài gặp phải lỗi cũng khóc thét chả biết hướng nào mà lần.

Continue reading